همین الان ایران مسافران ایستگاه اخبار اجتماعی

همین الان: ایران مسافران ایستگاه اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار پزشکی نقش پروبیوتیک ها در درمان سرطان روده

مطالعه تازه نشان می دهد جایگزینی میکروب های روده با پروبیوتیک ها به پیشگیری و درمان سرطان روده از طریق کم کردن التهاب و توقف رشد تومورها کمک می کند.

نقش پروبیوتیک ها در درمان سرطان روده

نقش پروبیوتیک ها در درمان سرطان روده

عبارات مهم : تومور

مطالعه تازه نشان می دهد جایگزینی میکروب های روده با پروبیوتیک ها به پیشگیری و درمان سرطان روده از طریق کم کردن التهاب و توقف رشد تومورها کمک می کند.

به گزارش مهر، محققان دانشگاه کلمبیا آمریکا دریافتند کنترل میکروب های روده تولیدکننده هیستامین موجب کم کردن التهاب و تشکیل تومور در موش های شد که خودشان توانایی تولید هیستامین را نداشتند.

نقش پروبیوتیک ها در درمان سرطان روده

این نتیجه های نشان می دهد تعویض میکروبیوم روده با پروبیوتیک ها ممکن است شیوه تازه پیشگیرانه یا درمانی جهت بیمارانی باشد که در معرض ریسک سرطان روده مرتبط با التهاب روده هستند.

جیمز ورسالوویچ، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعه میکروب های که در بدن ما زندگی می کنند تشخیص و درمان بیماری های انسانی را تسهیل می کند. تنها با بکارگیری شیوه های پیشگیری سرطان براساس رژیم غذایی، می توانیم ریسک مبتلا شدن به سرطان را کم کردن دهیم.»

مطالعه تازه نشان می دهد جایگزینی میکروب های روده با پروبیوتیک ها به پیشگیری و درمان سرطان روده از طریق کم کردن التهاب و توقف رشد تومورها کمک می کند.

مطالعات قبلی نشان داده است که هیستامین، ماده شیمیایی تولید شده است به وسیله بدن که به خاطر نقشش در بیماری های آلرژیک آشنا شده است هست، ممکن است اثر ضد توموری بالقوه هم داشته باشد.

در مطالعه جدید، پژوهشگران به بررسی این عنوان پرداختند که ایا پروبیوتیک L reuteri ۶۴۷۵، که قادر به تولید هیستامین هست، دارای توانایی کم کردن فراوانی و شدت مبتلا شدن به سرطان روده مرتبط با التهاب در موش های فاقد توانایی تولید هیستامین در بدن خودشان، هم بود.

موش های تحت آزمایش به طور خوراکی L reuteri ۶۴۷۵ حاوی ژن هیستیدین دکربوکسیلاز جهت تولید هیستامین دریافت کردند؛ موش های کنترل، L reuteri فاقد ژن تولیدکننده هیستیدین دکربوکسیلاز دریافت کردند.

نقش پروبیوتیک ها در درمان سرطان روده

بعد و قبل از دریافت درمان واحد جهت جنبش تشکیل تومور در موش ها، پروبیوتیک هم به آنها داده شد.

پانزده هفته بعد، موش ها کشته شده است و بافت ارزش جهت مطالعه برداشته شد.

مطالعه تازه نشان می دهد جایگزینی میکروب های روده با پروبیوتیک ها به پیشگیری و درمان سرطان روده از طریق کم کردن التهاب و توقف رشد تومورها کمک می کند.

حیوانات درمان شده است با L reuteri ۶۴۷۵، زیاد کردن نمایان شدن آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز باکتریایی و مقدار هیستامین را در روده هایشان نشان دادند.

محققان با استفاده از روش PET (توموگرافی انتشار پوزیترون) مشاهده کردند این موش ها در مقایسه با موش های گروه کنترل، تومورهای کمتر و کوچک تری داشتند.

نقش پروبیوتیک ها در درمان سرطان روده

محققان عنوان می کنند درمان با پروبیوتیک تولیدکننده هیستامین موجب کم کردن تصویر العمل هایی التهابی مرتبط با زیاد کردن ریسک رشد تومور می شود.

واژه های کلیدی: تومور | درمانی | مطالعه | سرطان روده | التهاب روده | درمان سرطان | پیشگیری سرطان | درمان بیماری ها

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs