همین الان ایران مسافران ایستگاه اخبار اجتماعی

همین الان: ایران مسافران ایستگاه اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه تازه دولت

رئیس شرکت اداری و استخدامی با تشریح شرح لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰ تا ۵۰ درصد زیاد کردن یافته

افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه تازه دولت

افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه تازه دولت

عبارات مهم : قانون

رئیس شرکت اداری و استخدامی با تشریح شرح لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰ تا ۵۰ درصد زیاد کردن یافته است که دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این زیاد کردن ها را اعمال می کند.

به گزارش تسنیم، جمشید انصاری در بخش خبری 21 شبکه اول سیما با بیان این که جداول مربوط به امتیازات حقوق و مزایا در لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری بین 20 تا 50 درصد زیاد کردن یافته است افزود: دولت متناسب با مشاغل و شرایط خود این زیاد کردن ها را جهت ایجاد عدالت میان کارکنان دولت اعمال می کند.

افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه تازه دولت

وی گفت: با تصویب این لایحه، از ابتدای سال آینده واحدهای عملیاتی دولت با مقررات مستقل اداره می شوند به طوری که کارکنان آنها در منافع آن واحدهای عملیاتی یا در کوتاهی هایی که انجام می دهند شریکند.

انصاری با بیان اینکه در اجرای حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه تلاش می کنیم عدالت را در پرداخت ها برقرار کنیم افزود: اگر در گذشته دستگاه هایی از طریق مجلس شورای اسلامی جهت کارکنان خود زیاد کردن حقوق می گرفتند بر اساس لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، از این بعد فقط دستگاه هایی مشمول زیاد کردن حقوق از این طریق می شوند که تا کنون از این راه استفاده نکرده و مشمول آن نبوده اند.

رئیس شرکت اداری و استخدامی با تشریح شرح لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰ تا ۵۰ درصد زیاد کردن یافته

وی راجع به نظامات جذب و استخدامها گفت: در این لایحه در این زمینه عوض کردن چندانی انجام نشده است.

رئیس شرکت اداری و استخدامی کشور افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری جزو پنج قانون مادر کشور و بر اساس آن تکالیف قانونی دولت در ارائه خدمات مشخص شده است است.

انصاری گفت: شرایط بازنشستگی و حقوق مزایای بازنشستگان لشکری و کشوری بر اساس فصل 13 قانون مدیریت خدمات کشوری تغییرات اساسی کرده است.

افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه تازه دولت

وی افزود: در ماده 109 اصلاحی این قانون آمده است که در دوره زمانی با زیاد کردن حقوق بازنشستگان، هیچ بازنشسته ای دریافتی کمتر از 85 درصد حقوق کارمند شاغل مشابه نداشته باشد.

انصاری گفت: دولت ضریب ریالی جهت سنوات را در این لایحه به طور میانگین جهت سال آینده 10 درصد آینده نگری کرده است.

رئیس شرکت اداری و استخدامی با تشریح شرح لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: امتیازات حقوق و مزایای کارمندان دولتی در این لایحه ۲۰ تا ۵۰ درصد زیاد کردن یافته

وی با بیان اینکه در گذشته پاداش آخر خدمت 30 برابر کل حقوق بود افزود: در این لایحه پاداش آخر خدمت کارکنان دولت نیز به 30 برابر حداکثر حقوق که 7 برابر حداقل حقوق کارکنان است محدود شده است است.

رئیس شرکت اداری و استخدامی کشور گفت: ممکن است افرادی باشند که حقوق آنها از حداقل زیاد باشد و این افراد تابع نظامات نباشند ولی پاداش آنها نیز در این لایحه محدود شده است است.

افزایش ۲۰ تا ۵۰ درصدی حقوق کارمندان در لایحه تازه دولت

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs