همین الان ایران مسافران ایستگاه اخبار اجتماعی

همین الان: ایران مسافران ایستگاه اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کم کردن ۲۷ درصدی بارش در کشور

بر اساس آمار از اول مهر تا دوم دی‌ماه درصد اختلاف بارندگی سال آبی جاری با سال آبی گذشته منفی ۲۷ درصد و در قیاس با میانگین ۴۹ ساله منفی ۵۴ درصد است. 

کم کردن ۲۷ درصدی بارش در کشور

کم کردن ۲۷ درصدی بارش در کشور

عبارات مهم : مرکزی

بر اساس آمار از اول مهر تا دوم دی ماه درصد اختلاف بارندگی سال آبی جاری با سال آبی گذشته منفی ۲۷ درصد و در قیاس با میانگین ۴۹ ساله منفی ۵۴ درصد هست.

به گزارش ایسنا، طبق آمار بارش تجمعی میزان بارش از ابتدای سال آبی تاکنون یعنی از اول مهر تا دوم دی ماه در کل کشور ۲۹.۵ درصد بوده و این در حالی است که سال گذشته میزان بارش های تجمعی ۴۰.۴ درصد ثبت شده است یعنی نسبت به سال آبی گذشته ۱۰ درصد کم کردن و نسبت به میانگین ۴۹ ساله ۶۴ درصد زیاد کردن بارندگی داشته ایم.

کم کردن ۲۷ درصدی بارش در کشور

در خصوص حوزه دریای خزر نیز باید گفت که میزان بارش ها تا دوم دی ماه ۱۱۶ میلی متر بوده که در قیاس با سال گذشته ۱۹ درصد کم کردن داشته هست. در حوزه خلیج فارس و دریای عمان نیز شاهد ۳۸.۳ درصد بارندگی بوده ایم که در قیاس با سال قبل ۱۲ درصد کم کردن را نشان می دهد.

علاوه بر این اوضاع بارش در دریاچه ارومیه نیز با کم کردن ۱۹ درصدی روبه رو بوده آیا که امسال ۷۳ میلی متر بارش در این حوزه اتفاق افتاد، ولی سال گذشته شاهد بارش تجمعی ۹۳ میلی متری در این حوزه بودیم.

بر اساس آمار از اول مهر تا دوم دی‌ماه درصد اختلاف بارندگی سال آبی جاری با سال آبی گذشته منفی ۲۷ درصد و در قیاس با میانگین ۴۹ ساله منفی ۵۴ درصد است. 

از سویی دیگر در حوزه فلات مرکزی نیز با کم کردن بارندگی روبه رو بوده ایم به گونه ای که در سال گذشته در حوزه فلات مرکزی شاهد هشت میلی متر که در قیاس با سال قبل ۱۰ درصد کم کردن را نشان می دهد، ولی در حوزه قره قوم میزان بارندگی ها سه درصد زیاد کردن داشته آیا که امسال شاهد ۱۳.۳ میلیمتر و سال گذشته شاهد ۱۳ میلیمتر بارندگی بوده ایم.

درباره حوزه مرزی شرق نیز باید گفت که امسال یک میلی متر بارندگی رخ داده که نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

واژه های کلیدی: مرکزی | بارندگی | میزان بارش ها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs